bất động sản

Lãi suất tăng đến mức nào thì mới làm bất động sản đóng băng và giảm giá?

Nhiều người cứ bảo là tăng lãi suất thì bất động sản sẽ đóng băng vỡ bong bóng. Điều này đúng, nhưng cần phải hiểu thế nào mới là tăng lãi suất? Tăng 1-2 % không phải là tăng (vì nếu lạm phát tăng 3% lãi suất tăng 2% thì tính ra đồng tiền vẫn mất giá, gửi tiền ngân hàng vẫn thiệt hơn dùng tiền mua tài...

Compare listings

Compare